Kí Sự Chế Tác


03 Jul 20

comments

Không ống dẫn - Nước chạy xuyên bo mạch chủ

  • Mục tiêu của tôi là thiết kế một máy tính tản nhiệt nước không sử dụng ống dẫn như thông thường mà dùng phương pháp mới cho cụm dẫn vào bộ vi xử lí. Hi vọng trong tương lai, các hãng sản xuất bo mạch chủ có thể để sãn lỗ thông để đi ống nước thẳng từ phía sau lên, thiết kế này sẽ giúp cho bộ máy tính trông gọn gàng và tinh tế hơn rất nhiều.


    Comments