Kí Sự Chế Tác


11 Apr 21

comments

Intel NUC Độ tấm nước

  • Làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng đáng yêu từ nước ngoài. Bộ máy NUC của khách hàng này chạy quá nóng và ồn với tản nhiệt đi kèm nên anh đã đặt làm một hệ thống tản nhiệt nước tới bến cho nó. Modding Cafe đã rất vui vẻ thực hiện dự án này tới bến luôn.


    Comments