Kí Sự Chế Tác


24 Nov 21

comments

THE WAFER BOX - Máy tính trưng bày sự kiện giới thiệu bộ xử lí Intel thế hệ thứ 12

  • Bộ máy được chế tác dành riêng cho sự kiện ra mắt bộ xử lí Intel thế hệ thứ 12, phát trực tiếp online vào ngày 19 tháng 11, 2021. Modder Nhện Hổ Phách cũng có mặt trong chương trình.


    Comments