Kí Sự Chế Tác


01 Dec 19

comments

ROG-Gas Station

  • Lấy cảm hứng từ thiết kế trạm bơm xăng của hãng Bennett. Một vị khách hàng là chủ cây xăng đã đặt làm một bộ máy tính trong hình hài của cây xăng. Đây là bộ máy chúng tôi làm dựa trên sản phẩm Pacific eNVy của hãng Bơm Bennett.

    Cấu hình:


    Comments